A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Acasa / Anunturi / Examen primire in Colegiu si Examen Definitivat – Marti 23.04.2019 ora 16:30 – Sediul Colegiului

Examen primire in Colegiu si Examen Definitivat – Marti 23.04.2019 ora 16:30 – Sediul Colegiului

1.Se organizează exemen de primire in cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Giurgiu

2.Se organizeaza examen de definitivat in profesia de consilier juridic la sediul colegiului adiacent Tribunalului Giurgiu

in data de Marti 23.04.2019 ora 16:30, la sediul colegiului din curtea Tribunalului Giurgiu.

*********

Pentru sustinerea examenului de definitivare in profesia de consilier juridic, Colegiul Consilierilor juridici Giurgiu face urmatoarea informare:

Examenul de definitivat se sustine in baza art. 12 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic conform prevederilor legii privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat si statutului profesional al acesteia.

In vederea sustinerii examenului de definitivat candidatul care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 514/2003 si de Statutul profesiei de consilier juridic va consulta lista cu tematica si Bibliografia si va depune la Secretariatul colegiului un dosar care sa contina:

  • cerere de inscriere la examen
  • cerere pentru aprobarea titlului lucrarii scrise: candidatul va propune printr-o cerere 3 titluri din care comisia va alege tema pe care candidatul o va dezvolta in scris in cuprinsul unui referat de aproximativ 5-15 pagini.
  • Referatul pe tema aleasa de comisie
  • Contractul de indrumare profesionala
  • Referatul intocmit de consilierul juridic indrumator
  • O fotografie tip buletin
  • Dovada platii taxei de examinare (150 lei)
  • Dovada platii la zi a cotizatiei sau conventia de esalonare
  • Copie carte de munca

Comisia de examinare stabileste sustinerea examenului de definitivat la data de 23.04.2019 ora 16.30.

Examenul consta intr-o proba scrisa – test grila (20-25 intrebari) si o proba orala – discutie cu comisia de examinare cu privire la referatul depus de consilier si intrebari din testul grila.

********

Bibliografia Examenului de definitivare în profesia de Consilier Juridic

I Organizarea şi Exercitarea profesiei de Consilier Juridic

1 Caracterizarea profesiei.

Principii şi reguli fundamentale ale exercitării profesiei  de Consilier Juridic

2 Formele de exercitare ale profesiei  de Consilier Juridic

3 Modalităţi de primire în profesie – Stagiul professional

4 Drepturile şi îndatoririle Consilierului Juridic

5 Incompatibilităţi şi interdicţii

6 Transferul, încetarea şi suspendarea calităţii de Consilier Juridic

Bibliografie

1 Legea nr.514/28.11.2003 publicată în M.Of. partea I-a nr. 187/05.12.2003

2 Statutul profesiei de Consilier Juridic publicat în M.Of. al României partea I-a, nr.684/29.07.2004

3 Codul deontologic al profesiei de Consilier Juridic

II Drept Civil

Noul Cod Civil si Noul Cod de Procedura Civila

1 Raportul juridic civil. Definiţie, caractere, părţi, conţinut , obiect.

2 Actul juridic civil.Noţiune, clasificare, capacitatea de a încheia actul juridic.

Efectele actului juridic civil.

3 Prescripţia extinctivă, definiţie, domeniul de aplicare, efectul prescripţiei şi

termenele prescripţiei extinctive

Bibliografie

1 Gheorghe Beleiu Drept Civil Român

Introducere în dreptul civil Ed. A VI-a revizuită şi adăugită de M Nicolae     Bucureşti 2001

2 G Boroi Drept Civil, partea generală, ed. a II-a revizuită şi adăugită, Ed All      Beck, Bucureşti 1999

III Teoria Generală a Obligaţiilor

1 Consideraţii generale

2 Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune, clasificare, încheiere, efectele contractului, efectele specifice ale contractelor sinalagmatice.

Bibliografie

1 C Stănescu, C. Bârsan, Drept Civil Teoria Generală a obligaţiilor, Ed. All Bucureşti 1998

iV Drept Administrativ

1 Consideraţii generale

2 Actele administrative de autoritate, de gestiune şi cele cu caracter jurisdicţional

3 Jurisdicţiile speciale administrative

4 Contenciosul administrativ. Părţile litigiului, obiectul  acţiunii şi instanţele de contencios

Bibliografie

1 Drept Administrativ Antonie Iorgovan, Ed. All Beck 2005

2 Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată publicată în M.Of partea a I-a nr.204/23.04.2006

2 Legea nr. 554/02.12.2004 Contenciosul Administrativ, publicată în M.Of, partea a I-a, nr.1154/07.12.2004

V Drept Procesual Civil

1 Competenţa generală a instanţelor

2 Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul. Condiţii de exercitare a acţiunii civile

3 Cererea de chemare în judecată. Cuprins, Timbrare.Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată

4 Întâmpinarea şi cererea reconvenţională

5 Şedinţa de judecată. Prima zi de înfăţişare. Încheierile. Excepţiile procesuale

6 Căile de atac. Apelul. Recursul

7 Contestaţia în anulare. Revizuirea. Recursul în interesul legii.

8 Proceduri speciale.Procedura necontencioasă.Ordonanţa preşedinţială

9 Executarea silită. Scopul şi obiectul executării silite.

Bibliografie

1 I. Neagu Drept Procesual Penal.Tratat Ed. Global Lex, Bucureşti 2002

2 N Volonciu, Tratat de Procedură Penală vol.I şi II Bucureşti 2001

3 Codul de Procedură penală cu modificările aduse la zi

4 Codul penal

Despre Webmaster

Verifica si

Examen primire in Colegiu si Definitivat – Vineri 20.12.2019 ora 16:30 – Sediul Colegiului

1.Se organizează exemen de primire in cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Giurgiu 2.Se organizeaza examen de …