Acasa / Despre noi

Despre noi

Asociatia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Giurgiu

Va aducem la cunostinta ca la data de 10.03.2004 s-a infiintat Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Giurgiu, conform dispozitiilor Legii nr. 514/28.11.2003 privind organizarea si exericitarea profesiei de consilier juridic.

Conform art. 22, alin. 1 din Statutul profesiei de consilier juridic, calitatea de consilier juridic cu drept de exercitare a profesiei se dovedeste cu legitimatia de consilier juridic si insigna profesiei, eliberate de fiecare colegiu, consilierului juridic inscris in Tabloul Colegiului.

 

Inscrierea in profesia de consilier juridic se face in mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici Giurgiu, care va fi insotita de acte care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 8, 9 si 10 din Legea nr. 514/2003, respectiv: copii dupa actul de identitate, actul de stare civila, certificatul medical, doua fotografii color tip buletin pentru legitimatia de consilier juridic si declaratia pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile legale pentru dobandirea si exercitarea profesiei de consilier juridic si ca nu este inscris in alt colegiu sau asociatie profesionala a consilierilor juridici.

Taxe adoptate in Adunarea generală din data de 27.03.2012

Taxele de inscriere sunt urmatoarele:

150 lei  – taxa de inscriere membrii colegiu

30 lei  – taxa de examinare dosar

30 lei – decizie consilier juridic

150 lei  – taxa pentru Definitivat


Cheltuielile ocazionale pentru organizarea profesiei sunt urmatoarele:

2.5  lei    – legitimatie consilier juridic

6     lei    – insigna consilier juridic

8     lei    – carnet imputerniciri consilier

40   lei    – 4 buc. registre de evidenta (10 lei/buc), 50 file.

85   lei    – stampila printer r 30 – consilier juridic

200 lei    – roba consilier juridic

500 lei    – taxa de reactivare pe Tabloul Consilierilor Juridici Giurgiu

50   lei    – eliberare duplicat decizie membru

50   lei    – eliberare certificat membru

10   lei    – eliberare adeverinţă

500 lei    – taxă de transfer în cadrul altui Colegiu

Taxele se pot achita astfel:

Prin virament in contul C.C.J.G numar cont: …

Numerar – la trezorier  (telefon 0722 238 019)

Pentru derularea rapida si eficienta a operatiunilor de virare a sumelor mentionate, va rugam sa efectuati operatiunea respectiva doar pe baza de factura fiscala.

 

Conform art. 57, alin. 2, don Statut, in scopul formarii profesionale a consilierilor juridici angajati sau numiti in functie, beneficiarii serviciilor profesionale ale acestora vor suporta cheltuielile pentru organizarea profesiei ocazionate de inscrierea in colegiu, achizitionarea robei, a legitimatiei de consilier juridic, a insignei, a stampilelor profesionale, precum si a tuturor registrelor de evidenta profesionala.