Acasa / Anunturi / Examen primire in Colegiu – Marti 28.01.2020 ora 16:30 – Sediul Colegiului

Examen primire in Colegiu – Marti 28.01.2020 ora 16:30 – Sediul Colegiului

In data de Marți 28.01.2020 ora 16:30, la sediul colegiului din incinta Centrului Cultural Ion Vinea Giurgiu.

*********

Comisia de examinare stabileste sustinerea examenului de primire in colegiu la data de Marți 28.01.2020, ora 16.30.

Examenul consta intr-o proba scrisa – test grila  si o proba orala – discutie cu comisia de examinare cu privire

la referatul depus de consilier si intrebari din testul grila.

TAXE NECESARE:

– Taxa de primire in colegiu: 252 RON

– Cotizatia platita anticipat pentru 12 luni: 240 RON

Taxele se achita prin virament bancar in contul C.C.J.Giurgiu

Numar cont: RO97RZBR0000060005284759 deschis la banca RAIFFEISEN BANK – Filiala Giurgiu, CUI 16218860

Documente necesare:

– COPIE C.I.
– COPIE ACT DE STARE CIVILĂ
– COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE LEGALIZATĂ DUPA DIPLOMA DE LICENŢĂ IN “DREPT”
– CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR (sau pana la obţinerea lui, o declaraţie pe proprie răspundere legalizată)
– CERTIFICAT MEDICAL ( adeverinţă de la medicul de familie)
– FOTOGRAFIE IN FORMAT ELECTRONIC DE DIMENSIUNEA 19X26,5 mm (se poate aduce la data examenului)
– ADEVERINŢA DE LA LOCUL DE MUNCĂ PRIVIND VECHIMEA IN ACTIVITATEA DE CONSILIER JURIDIC SI / SAU ALTE FUNCŢII

JURIDICE sau DOVADA ORICE ALTA DOVADA A VECHIMII IN CAMPUL  MUNCII IN SPECIALITATEA DE CONSILIER JURIDIC.
– DOVADA ACHITARE TAXE

********

Bibliografia Examenului

I Organizarea şi Exercitarea profesiei de Consilier Juridic

1 Caracterizarea profesiei.

Principii şi reguli fundamentale ale exercitării profesiei  de Consilier Juridic

2 Formele de exercitare ale profesiei  de Consilier Juridic

3 Modalităţi de primire în profesie – Stagiul profesional

4 Drepturile şi îndatoririle Consilierului Juridic

5 Incompatibilităţi şi interdicţii

6 Transferul, încetarea şi suspendarea calităţii de Consilier Juridic

7 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

8 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Bibliografie

1 Legea nr.514/28.11.2003 publicată în M.Of. partea I-a nr. 187/05.12.2003

2 Statutul profesiei de Consilier Juridic publicat în M.Of. al României partea I-a, nr.684/29.07.2004

3 Codul deontologic al profesiei de Consilier Juridic

II Drept Civil

Noul Cod Civil si Noul Cod de Procedura Civila

1 Raportul juridic civil. Definiţie, caractere, părţi, conţinut , obiect.

2 Actul juridic civil.Noţiune, clasificare, capacitatea de a încheia actul juridic.

Efectele actului juridic civil.

3 Prescripţia extinctivă, definiţie, domeniul de aplicare, efectul prescripţiei şi

termenele prescripţiei extinctive

Bibliografie

1 Gheorghe Beleiu Drept Civil Român

Introducere în dreptul civil Ed. A VI-a revizuită şi adăugită de M Nicolae     Bucureşti 2001

2 G Boroi Drept Civil, partea generală, ed. a II-a revizuită şi adăugită, Ed All      Beck, Bucureşti 1999

III Teoria Generală a Obligaţiilor

1 Consideraţii generale

2 Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune, clasificare, încheiere, efectele contractului, efectele specifice

ale contractelor sinalagmatice.

Bibliografie

1 C Stănescu, C. Bârsan, Drept Civil Teoria Generală a obligaţiilor, Ed. All Bucureşti 1998

iV Drept Administrativ

1 Consideraţii generale

2 Actele administrative de autoritate, de gestiune şi cele cu caracter jurisdicţional

3 Jurisdicţiile speciale administrative

4 Contenciosul administrativ. Părţile litigiului, obiectul  acţiunii şi instanţele de contencios

Bibliografie

1 Drept Administrativ Antonie Iorgovan, Ed. All Beck 2005

2 Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată publicată în M.Of partea a I-a nr.204/23.04.2006

2 Legea nr. 554/02.12.2004 Contenciosul Administrativ, publicată în M.Of, partea a I-a, nr.1154/07.12.2004

V Drept Procesual Civil

1 Competenţa generală a instanţelor

2 Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul. Condiţii de exercitare a acţiunii civile

3 Cererea de chemare în judecată. Cuprins, Timbrare.Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele

cererii de chemare în judecată

4 Întâmpinarea şi cererea reconvenţională

5 Şedinţa de judecată. Prima zi de înfăţişare. Încheierile. Excepţiile procesuale

6 Căile de atac. Apelul. Recursul

7 Contestaţia în anulare. Revizuirea. Recursul în interesul legii.

8 Proceduri speciale.Procedura necontencioasă.Ordonanţa preşedinţială

9 Executarea silită. Scopul şi obiectul executării silite.

Bibliografie

1 I. Neagu Drept Procesual Penal.Tratat Ed. Global Lex, Bucureşti 2002

2 N Volonciu, Tratat de Procedură Penală vol.I şi II Bucureşti 2001

3 Codul de Procedură penală cu modificările aduse la zi

4 Codul penal24.01.2020 ora 16:30, la sediul colegiului din incinta Centrului Cultural Ion Vinea Giurgiu.

*********

Comisia de examinare stabileste sustinerea examenului de primire in colegiu la data de 24.01.2020, ora 16.30.

Examenul consta intr-o proba scrisa – test grila  si o proba orala – discutie cu comisia de examinare cu privire

la referatul depus de consilier si intrebari din testul grila.

TAXE NECESARE:

– Taxa de primire in colegiu: 252 RON

– Cotizatia platita anticipat pentru 12 luni: 240 RON

Taxele se achita prin virament bancar in contul C.C.J.Giurgiu

Numar cont: RO97RZBR0000060005284759 deschis la banca RAIFFEISEN BANK – Filiala Giurgiu, CUI 16218860

Documente necesare:

– COPIE C.I.
– COPIE ACT DE STARE CIVILĂ
– COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE LEGALIZATĂ DUPA DIPLOMA DE LICENŢĂ IN “DREPT”
– CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR (sau pana la obţinerea lui, o declaraţie pe proprie răspundere legalizată)
– CERTIFICAT MEDICAL ( adeverinţă de la medicul de familie)
– FOTOGRAFIE IN FORMAT ELECTRONIC DE DIMENSIUNEA 19X26,5 mm (se poate aduce la data examenului)
– ADEVERINŢA DE LA LOCUL DE MUNCĂ PRIVIND VECHIMEA IN ACTIVITATEA DE CONSILIER JURIDIC SI / SAU ALTE FUNCŢII

JURIDICE sau DOVADA ORICE ALTA DOVADA A VECHIMII IN CAMPUL  MUNCII IN SPECIALITATEA DE CONSILIER JURIDIC.
– DOVADA ACHITARE TAXE

********

Bibliografia Examenului

I Organizarea şi Exercitarea profesiei de Consilier Juridic

1 Caracterizarea profesiei.

Principii şi reguli fundamentale ale exercitării profesiei  de Consilier Juridic

2 Formele de exercitare ale profesiei  de Consilier Juridic

3 Modalităţi de primire în profesie – Stagiul profesional

4 Drepturile şi îndatoririle Consilierului Juridic

5 Incompatibilităţi şi interdicţii

6 Transferul, încetarea şi suspendarea calităţii de Consilier Juridic

7 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

8 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Bibliografie

1 Legea nr.514/28.11.2003 publicată în M.Of. partea I-a nr. 187/05.12.2003

2 Statutul profesiei de Consilier Juridic publicat în M.Of. al României partea I-a, nr.684/29.07.2004

3 Codul deontologic al profesiei de Consilier Juridic

II Drept Civil

Noul Cod Civil si Noul Cod de Procedura Civila

1 Raportul juridic civil. Definiţie, caractere, părţi, conţinut , obiect.

2 Actul juridic civil.Noţiune, clasificare, capacitatea de a încheia actul juridic.

Efectele actului juridic civil.

3 Prescripţia extinctivă, definiţie, domeniul de aplicare, efectul prescripţiei şi

termenele prescripţiei extinctive

Bibliografie

1 Gheorghe Beleiu Drept Civil Român

Introducere în dreptul civil Ed. A VI-a revizuită şi adăugită de M Nicolae     Bucureşti 2001

2 G Boroi Drept Civil, partea generală, ed. a II-a revizuită şi adăugită, Ed All      Beck, Bucureşti 1999

III Teoria Generală a Obligaţiilor

1 Consideraţii generale

2 Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune, clasificare, încheiere, efectele contractului, efectele specifice

ale contractelor sinalagmatice.

Bibliografie

1 C Stănescu, C. Bârsan, Drept Civil Teoria Generală a obligaţiilor, Ed. All Bucureşti 1998

iV Drept Administrativ

1 Consideraţii generale

2 Actele administrative de autoritate, de gestiune şi cele cu caracter jurisdicţional

3 Jurisdicţiile speciale administrative

4 Contenciosul administrativ. Părţile litigiului, obiectul  acţiunii şi instanţele de contencios

Bibliografie

1 Drept Administrativ Antonie Iorgovan, Ed. All Beck 2005

2 Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată publicată în M.Of partea a I-a nr.204/23.04.2006

2 Legea nr. 554/02.12.2004 Contenciosul Administrativ, publicată în M.Of, partea a I-a, nr.1154/07.12.2004

V Drept Procesual Civil

1 Competenţa generală a instanţelor

2 Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul. Condiţii de exercitare a acţiunii civile

3 Cererea de chemare în judecată. Cuprins, Timbrare.Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele

cererii de chemare în judecată

4 Întâmpinarea şi cererea reconvenţională

5 Şedinţa de judecată. Prima zi de înfăţişare. Încheierile. Excepţiile procesuale

6 Căile de atac. Apelul. Recursul

7 Contestaţia în anulare. Revizuirea. Recursul în interesul legii.

8 Proceduri speciale.Procedura necontencioasă.Ordonanţa preşedinţială

9 Executarea silită. Scopul şi obiectul executării silite.

Bibliografie

1 I. Neagu Drept Procesual Penal.Tratat Ed. Global Lex, Bucureşti 2002

2 N Volonciu, Tratat de Procedură Penală vol.I şi II Bucureşti 2001

3 Codul de Procedură penală cu modificările aduse la zi

4 Codul penal24.01.2020 ora 16:30, la sediul colegiului din incinta Centrului Cultural Ion Vinea Giurgiu.

*********

Comisia de examinare stabileste sustinerea examenului de primire in colegiu la data de 24.01.2020, ora 16.30.

Examenul consta intr-o proba scrisa – test grila  si o proba orala – discutie cu comisia de examinare cu privire

la referatul depus de consilier si intrebari din testul grila.

TAXE NECESARE:

– Taxa de primire in colegiu: 252 RON

– Cotizatia platita anticipat pentru 12 luni: 240 RON

Taxele se achita prin virament bancar in contul C.C.J.Giurgiu

Numar cont: RO97RZBR0000060005284759 deschis la banca RAIFFEISEN BANK – Filiala Giurgiu, CUI 16218860

Documente necesare:

– COPIE C.I.
– COPIE ACT DE STARE CIVILĂ
– COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE LEGALIZATĂ DUPA DIPLOMA DE LICENŢĂ IN “DREPT”
– CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR (sau pana la obţinerea lui, o declaraţie pe proprie răspundere legalizată)
– CERTIFICAT MEDICAL ( adeverinţă de la medicul de familie)
– FOTOGRAFIE IN FORMAT ELECTRONIC DE DIMENSIUNEA 19X26,5 mm (se poate aduce la data examenului)
– ADEVERINŢA DE LA LOCUL DE MUNCĂ PRIVIND VECHIMEA IN ACTIVITATEA DE CONSILIER JURIDIC SI / SAU ALTE FUNCŢII

JURIDICE sau DOVADA ORICE ALTA DOVADA A VECHIMII IN CAMPUL  MUNCII IN SPECIALITATEA DE CONSILIER JURIDIC.
– DOVADA ACHITARE TAXE

********

Bibliografia Examenului

I Organizarea şi Exercitarea profesiei de Consilier Juridic

1 Caracterizarea profesiei.

Principii şi reguli fundamentale ale exercitării profesiei  de Consilier Juridic

2 Formele de exercitare ale profesiei  de Consilier Juridic

3 Modalităţi de primire în profesie – Stagiul profesional

4 Drepturile şi îndatoririle Consilierului Juridic

5 Incompatibilităţi şi interdicţii

6 Transferul, încetarea şi suspendarea calităţii de Consilier Juridic

7 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

8 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Bibliografie

1 Legea nr.514/28.11.2003 publicată în M.Of. partea I-a nr. 187/05.12.2003

2 Statutul profesiei de Consilier Juridic publicat în M.Of. al României partea I-a, nr.684/29.07.2004

3 Codul deontologic al profesiei de Consilier Juridic

II Drept Civil

Noul Cod Civil si Noul Cod de Procedura Civila

1 Raportul juridic civil. Definiţie, caractere, părţi, conţinut , obiect.

2 Actul juridic civil.Noţiune, clasificare, capacitatea de a încheia actul juridic.

Efectele actului juridic civil.

3 Prescripţia extinctivă, definiţie, domeniul de aplicare, efectul prescripţiei şi

termenele prescripţiei extinctive

Bibliografie

1 Gheorghe Beleiu Drept Civil Român

Introducere în dreptul civil Ed. A VI-a revizuită şi adăugită de M Nicolae     Bucureşti 2001

2 G Boroi Drept Civil, partea generală, ed. a II-a revizuită şi adăugită, Ed All      Beck, Bucureşti 1999

III Teoria Generală a Obligaţiilor

1 Consideraţii generale

2 Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune, clasificare, încheiere, efectele contractului, efectele specifice

ale contractelor sinalagmatice.

Bibliografie

1 C Stănescu, C. Bârsan, Drept Civil Teoria Generală a obligaţiilor, Ed. All Bucureşti 1998

iV Drept Administrativ

1 Consideraţii generale

2 Actele administrative de autoritate, de gestiune şi cele cu caracter jurisdicţional

3 Jurisdicţiile speciale administrative

4 Contenciosul administrativ. Părţile litigiului, obiectul  acţiunii şi instanţele de contencios

Bibliografie

1 Drept Administrativ Antonie Iorgovan, Ed. All Beck 2005

2 Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată publicată în M.Of partea a I-a nr.204/23.04.2006

2 Legea nr. 554/02.12.2004 Contenciosul Administrativ, publicată în M.Of, partea a I-a, nr.1154/07.12.2004

V Drept Procesual Civil

1 Competenţa generală a instanţelor

2 Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul. Condiţii de exercitare a acţiunii civile

3 Cererea de chemare în judecată. Cuprins, Timbrare.Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele

cererii de chemare în judecată

4 Întâmpinarea şi cererea reconvenţională

5 Şedinţa de judecată. Prima zi de înfăţişare. Încheierile. Excepţiile procesuale

6 Căile de atac. Apelul. Recursul

7 Contestaţia în anulare. Revizuirea. Recursul în interesul legii.

8 Proceduri speciale.Procedura necontencioasă.Ordonanţa preşedinţială

9 Executarea silită. Scopul şi obiectul executării silite.

Bibliografie

1 I. Neagu Drept Procesual Penal.Tratat Ed. Global Lex, Bucureşti 2002

2 N Volonciu, Tratat de Procedură Penală vol.I şi II Bucureşti 2001

3 Codul de Procedură penală cu modificările aduse la zi

4 Codul penal

Despre Webmaster

Verifica si

Examen pentru definitivat reprogramat – Marti 21.07.2020 ora 16:30 – Sediul Colegiului – Centrul Cultural Local ION VINEA

Avand in vedere necesitatea respectarii tuturor conditiilor pentru desfasurarea in bune conditii a examenului din …