Acasa / Anunturi / Convocator – Adunarea Generala a CCJ Giurgiu in data de 20.04.2018

Convocator – Adunarea Generala a CCJ Giurgiu in data de 20.04.2018

CONVOCATOR

 al Adunării Generale din data de 20.04.2018

 

 

În conformitate cu prevederile Statutului Consilierilor Juridici Giurgiu şi al Legii 514/2003, se convoacă lucrările Adunării Generale a Colegiului Consilierilor Juridici Giurgiu în data de  20.04.2018 care va avea loc la orele 1630 în incinta Centrului Cultural ,,Ion VineaGiurgiu.

 

 

ORDINEA DE ZI

 

 

  • Prezentarea şi aprobarea raportului anual de activitate al Asociaţiei Colegiului Consilierilor Juridici Giurgiu pe anul 2017 şi al trezorierului
  • Aprobarea bilanţului contabil la 31.12.2017
  • Raportul exerciţiului financiar pe anul 2017
  • Aprobarea bugetului de venituri ţi cheltuieli pentru anul 2018
  • Actualizarea şi aprobarea Tabloului Consilierilor Juridici Giurgiu
  • Diverse

 

În cazul neîntrunirii cvorumului legal şedinţa Adunării Generale a Colegiului Consilierilor Juridici Giurgiu se reprogramează pentru data de 27.04.2018, ora 1630  şi va avea loc la Centrul Cultural ,,Ion VineaGiurgiu .

 

 

DECAN

 

Consilier juridic

 Vasile GHINCEA

 

Despre Webmaster

Verifica si

Examen primire in Colegiu – Marti 28.01.2020 ora 16:30 – Sediul Colegiului

In data de Marți 28.01.2020 ora 16:30, la sediul colegiului din incinta Centrului Cultural Ion …