Email

 

 LMACCJGR2

 
Conferinta OCJR 26.11.2016 Email

Conferinta OCJR 26.11.2016

 
Examen definitivat 08.11.2016 ora 16:30 Email

Se organizeaza examen de definitivat in profesia de consilier juridic la sediul colegiului adiacent Tribunalului Giurgiu in data de 08.11.2016 ora 16 30

 

Bibliografia Examenului de definitivare în profesia de Consilier Juridic

I Organizarea şi Exercitarea profesiei de Consilier Juridic

1 Caracterizarea profesiei.

Principii şi reguli fundamentale ale exercitării profesiei  de Consilier Juridic

2 Formele de exercitare ale profesiei  de Consilier Juridic

3 Modalităţi de primire în profesie – Stagiul professional

4 Drepturile şi îndatoririle Consilierului Juridic

5 Incompatibilităţi şi interdicţii

6 Transferul, încetarea şi suspendarea calităţii de Consilier Juridic

Bibliografie

1 Legea nr.514/28.11.2003 publicată în M.Of. partea I-a nr. 187/05.12.2003

2 Statutul profesiei de Consilier Juridic publicat în M.Of. al României partea I-a, nr.684/29.07.2004

3 Codul deontologic al profesiei de Consilier Juridic

II Drept Civil

Noul Cod Civil si Noul Cod de Procedura Civila

1 Raportul juridic civil. Definiţie, caractere, părţi, conţinut , obiect.

2 Actul juridic civil.Noţiune, clasificare, capacitatea de a încheia actul juridic.

Efectele actului juridic civil.

3 Prescripţia extinctivă, definiţie, domeniul de aplicare, efectul prescripţiei şi

termenele prescripţiei extinctive

Bibliografie

1 Gheorghe Beleiu Drept Civil Român

Introducere în dreptul civil Ed. A VI-a revizuită şi adăugită de M Nicolae     Bucureşti 2001

2 G Boroi Drept Civil, partea generală, ed. a II-a revizuită şi adăugită, Ed All      Beck, Bucureşti 1999

III Teoria Generală a Obligaţiilor

1 Consideraţii generale

2 Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune, clasificare, încheiere, efectele contractului, efectele specifice ale contractelor sinalagmatice.

Bibliografie

1 C Stănescu, C. Bârsan, Drept Civil Teoria Generală a obligaţiilor, Ed. All Bucureşti 1998

iV Drept Administrativ

1 Consideraţii generale

2 Actele administrative de autoritate, de gestiune şi cele cu caracter jurisdicţional

3 Jurisdicţiile speciale administrative

4 Contenciosul administrativ. Părţile litigiului, obiectul  acţiunii şi instanţele de contencios

Bibliografie

1 Drept Administrativ Antonie Iorgovan, Ed. All Beck 2005

2 Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată publicată în M.Of partea a I-a nr.204/23.04.2006

2 Legea nr. 554/02.12.2004 Contenciosul Administrativ, publicată în M.Of, partea a I-a, nr.1154/07.12.2004

V Drept Procesual Civil

1 Competenţa generală a instanţelor

2 Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul. Condiţii de exercitare a acţiunii civile

3 Cererea de chemare în judecată. Cuprins, Timbrare.Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată

4 Întâmpinarea şi cererea reconvenţională

5 Şedinţa de judecată. Prima zi de înfăţişare. Încheierile. Excepţiile procesuale

6 Căile de atac. Apelul. Recursul

7 Contestaţia în anulare. Revizuirea. Recursul în interesul legii.

8 Proceduri speciale.Procedura necontencioasă.Ordonanţa preşedinţială

9 Executarea silită. Scopul şi obiectul executării silite.

Bibliografie

1 I. Neagu Drept Procesual Penal.Tratat Ed. Global Lex, Bucureşti 2002

2 N Volonciu, Tratat de Procedură Penală vol.I şi II Bucureşti 2001

3 Codul de Procedură penală cu modificările aduse la zi

4 Codul penal

 

 
Paste Fericit Email

Paste-fericit

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI GIURGIU ureaza tututor colegilor juristi

si familiilor acestora un Paste Fericit si sarbatori cu bine alaturi de cei dragi 

 

 
Convocator Adunare Generala Extraordinara 15.04.2016 16:30 Email

CONVOCATOR al Adunarii Generale Extraordinare a Colegiului Consilierilor Juridici Giurgiu

pentru data de 15.04.2016 ora 16:30
(Centrul cultural local “Ion Vinea” Giurgiu)


In conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul Consilierilor Juridici Giurgiu, se convoaca lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Colegiului Consilierilor Juridici Giurgiu, in data de Vineri 15.04.2016, ce va avea loc la orele 16:30 in incinta Centrului Cultural local “Ion Vinea” din mun. Giurgiu.
Prezenta obligatorie.
        Ordinea de zi
-       Aprobarea raportului privind exercitiul financiar pe anul 2015
-       Prezentarea stadiului legislativ al proiectului de lege
-       Stabilirea strategiei de sustinere a propunerii legislative
-       Probleme organizatorice
-       Concluzii, Hotarari
* Rugam asigurarea participarii cat mai largi, in conformitate cu prevederile statutare.

 

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 6

Cotizaţia lunară in valoare de 20 de lei pentru CCJ Giurgiu şi cotizaţia lunară de 3 de lei pentru OCJR se pot achita astfel:

Prin virament: in contul C.C.J.G
numar cont:
RO97RZBR0000060005284759
deschis la banca RAIFFEISEN BANK - Filiala Giurgiu

CUI 16218860

Numerar:
la trezorier 
(telefon 0725 588 277)

Pentru derularea rapidă si eficientă a operaţiunilor de virare a sumelor menţionate, vă rugăm sa efectuaţi operaţiunea respectivă doar pe bază de factură fiscală.

 

Pentru comenzi robe,

telefon 0760 497 562,

Pret: 257 lei


 
NOU! Vă puteţi abona la newsletter pentru a primii pe email ultimile noutăţi de la CCJ Giurgiu